Liczba użytkowników internetu stale rośnie

Znaczenie internetu w świecie nigdy nie było większe niż w 2020 roku, ponieważ ograniczenie spowodowane pandemią i zmianami w nawykach dotyczących konsumpcji, pracy, nauki i relacji międzyludzkich skupiło się na wykorzystaniu sieci do zaspokojenia większości potrzeb na całej planecie.

Był to z pewnością interesujący rok w dziedzinie technologii cyfrowych, ponieważ ludzie próbowali dostosować się do nowych wyzwań stawianych przez tę sytuację.

Liczba użytkowników internetu na świecie wzrasta o 7,3%.

Należy podkreślić fakt, że w raporcie Digital 2021 liczba użytkowników internetu na świecie nie uwzględnia danych z sieci społecznościowych, więc statystyki te nie są porównywalne z danymi z poprzednich raportów. W tej edycji raportu podano, że liczba użytkowników internetu na świecie osiągnęła 4,66 mld osób, co stanowi 59,5% populacji (7,83 mld osób). W styczniu 2021 r. unikalni użytkownicy z urządzeń mobilnych stanowili 66,6% światowej populacji, czyli 5,22 mld osób, o 1,8% więcej niż w styczniu 2020 r., co oznacza wzrost o 93 mln użytkowników.

Zwracając naszą uwagę na sieci społecznościowe, w tym roku liczba użytkowników wynosi 4,2 mld osób, czyli 53,6% światowej populacji. Liczba aktywnych użytkowników sieci społecznościowych wzrosła w ciągu ostatnich 12 miesięcy o 13,2%, czyli 490 mln osób w porównaniu z danymi z ubiegłego roku.

Internet – Wikipedia, informacje

Każdego dnia internauci na świecie spędzają w sieci średnio 6 godzin i 54 minuty.

W przypadku internautów mobilnych, spędzają oni średnio 3 godziny i 39 minut na przeglądaniu stron za pomocą swoich smartfonów. Liczba ta nie uwzględnia użytkowników sieci społecznościowych, ale obejmuje użytkowników korzystających z dostępu przez WiFi i z mobilnego łącza.

Pomimo wzrostu wykorzystania internetu, istnieją obszary na świecie, gdzie populacja jest prawie w pełni podłączona do internetu, podczas gdy inne obszary nadal pozostają z mniejszą powszechnością internetu.

Zgodnie z danymi zawartymi w raporcie, dwa regiony o najwyższej penetracji internetu to Europa Północna (96%) i Europa Wschodnia (93%), a następnie Ameryka Północna (90%). Z drugiej strony, regiony o najniższej powszechności internetu to Afryka Środkowa (22%) i Afryka Wschodnia (24%).