Zasady Bauhausu w projektowaniu stron internetowych

Ruch Bauhausu to nowoczesny ruch artystyczny, który łączył wiele różnych mediów, materiałów i dyscyplin. Ruch ten wywodzi się z Niemiec, a szczyt popularności osiągnął w latach 20. i 30. ubiegłego wieku.

Bauhaus powstał jako szkoła artystyczna na początku XX wieku, założona przez Waltera Gropiusa. Z czasem stała się ona ruchem artystycznym charakteryzującym się minimalistycznym podejściem do architektury i wzornictwa. Interesujesz się architekturą o sztuką? Na stronie www.legnicainfo.pl znajdziesz więcej podobnych materiałów.

Dziś estetyka i ideologia Bauhausu są powszechnie znane i cenione za swój niepowtarzalny wygląd oraz za zasady oparte na funkcjonalności elementów, które mają ogromny wpływ na dzisiejsze style projektowania graficznego.

Zasady Bauhausu w projektowaniu stron internetowych

  • Forma podąża za funkcją. Jest to pierwsza i najważniejsza koncepcja kształtująca ideologię Bauhausu. W projektach Bauhausu stosuje się geometryczne kształty i eleganckie układy, ale zawsze z naciskiem na funkcjonalność elementów. W ten sam sposób, projektując stronę internetową, musimy przede wszystkim zastanowić się, jaką funkcję pełnią poszczególne elementy i jak sprawić, by były bardziej użyteczne dla użytkowników. Funkcja powinna zawsze mieć pierwszeństwo przed efektem wizualnym, ale nie oznacza to, że nie można osiągnąć obu tych celów.
  • Ujednolicenie. Walter Gropius chciał zjednoczyć wszystkie dyscypliny i porzucić podział na artystów i rzemieślników. W projektowaniu stron internetowych ma to sens, ponieważ mamy do dyspozycji szeroką gamę formatów cyfrowych, które możemy łączyć, aby ożywić naszą stronę.
  • Minimalizm. W ideologii Bauhausu zrezygnowano z form krzywoliniowych i roślinnych na rzecz prostych, geometrycznych linii – trend ten znajduje odzwierciedlenie w projektowaniu dzisiejszych stron internetowych. Artyści Bauhausu dążyli do czystego wzornictwa, z czystymi formami i bez zbędnych elementów ozdobnych. Filozofia ta może być bardzo przydatna przy projektowaniu przejrzystych, funkcjonalnych i użytecznych stron i aplikacji internetowych.
  • Nacisk na nowe materiały i techniki. Artyści Bauhausu nieustannie poszukiwali nowych materiałów i technik, które mogliby zastosować w swoich projektach. W dzisiejszych czasach ewolucja technologiczna stale oferuje nam nowe zasoby do zastosowania w projektowaniu stron internetowych, możemy więc podążać za duchem ideologii Bauhausu i szukać nowych sposobów ich wykorzystania w celu ulepszenia naszych projektów.
  • Ciągła ewolucja. Kluczowym aspektem ideologii Bauhausu jest ciągłe poszukiwanie kolejnych ewolucji stylów i wymyślanie nowych rzeczy. Ponieważ pracujemy w środowisku, w którym technologia i preferencje użytkowników stale się zmieniają, projektowanie stron internetowych musi uwzględniać tę zasadę i akceptować ciągłe zmiany jako sposób na postęp.