Czy znasz historię internetu?

Biorąc pod uwagę, że stale mówimy o nowościach i ulepszeniach, które przynosi nam marketing cyfrowy i technologia, uważamy, że jest to dobry czas, aby poświęcić post na to co dziś wydaje się niezbędne: Internet. Dziś porozmawiamy o historii internetu, zaczynając od tego, jak narodził się w tamtym czasie jako projekt wojskowy, który miał zapewnić komunikację między różnymi częściami Stanów Zjednoczonych w przypadku ataku na wielką skalę, ale na szczęście nigdy nie został wykorzystany w takiej sytuacji i dziś dla wielu z nas jest podstawowym narzędziem, które zmieniło sposób, w jaki działamy, komunikujemy się i pracujemy.

Cofnijmy się się do roku 1947, kiedy to rozpoczęła się Zimna Wojna, konfrontacja, która rozpoczęła się pod koniec II Wojny Światowej. Jak państwo dobrze wiedzą, był to konflikt spowodowany napięciem między blokiem zachodnio-kapitalistycznym, któremu przewodziły Stany Zjednoczone, a blokiem wschodnio-komunistycznym, któremu przewodził Związek Radziecki.

W tym konflikcie naprzeciw siebie stanęły dwa przeciwstawne modele, walczące o zaszczepienie swojej metody i ideologii na całym świecie. Powodem nazywania tej konfrontacji „zimną wojną” jest fakt, że nigdy nie konfrontowały się one ze sobą bezpośrednio, ale z drugiej strony angażowały resztę krajów w celu rozszerzenia swojej strefy wpływów.

Po długim okresie konfrontacji, w ostatniej fazie, radziecki model gospodarczy uległ stagnacji, a Stany Zjednoczone wzmocniły się militarnie, co postawiło je w korzystnej sytuacji. W 1985 roku Gorbaczow został Sekretarzem Generalnym i był tym, który promował serię reform znanych jako pieriestrojka (restrukturyzacja). Pod koniec 1989 roku Gorbaczow i następca Reagana, George H. W. Bush, ogłosili koniec zimnej wojny. Po tym nastąpił upadek muru berlińskiego i rozpad Związku Radzieckiego.

W 1957 r. ZSRR wystrzelił pierwszego sztucznego satelitę w historii, Sputnika 1, i w związku z tym w Stanach Zjednoczonych zorganizowano Agencję Zaawansowanych Projektów Badawczych, znaną jako ARPA i powiązaną z Departamentem Obrony. Powstał on w odpowiedzi na technologiczne i militarne wyzwania ówczesnego ZSRR, a dekadę później został uznany za organizację, która położyła podwaliny pod to, co kilkadziesiąt lat później zostało nazwane internetem.

W ciągu następnych kilku lat dokonał się wielki postęp. W 1962 roku Paul Baran, badacz rządowy Stanów Zjednoczonych, przedstawił system komunikacyjny, który dzięki komputerom połączonym w zdecentralizowaną sieć był odporny na ataki z zewnątrz. W przypadku zniszczenia jednego lub kilku węzłów, pozostałe mogą bez problemu kontynuować komunikację.

Projekt ten opierał się na pracach Leonarda Kleinrocka, który rok wcześniej opublikował w MIT teorię komutacji pakietów, w której zaproponował możliwość wykorzystania tej rewolucyjnej techniki. Teoria ta opiera się na fakcie, że wszystkie informacje, które wychodzą z urządzenia są pocięte na bloki do przesyłania przez sieć i te bloki są nazywane pakietami.